Monimuotoisuus muuttaa yhteiskuntaa monikulttuuriseksi. Vientivaltaiselle Suomen taloudelle monikulttuurinen työvoima, globaalit yritykset, tuotteet sekä palvelut voivat olla menestyksen lähtökohta. Maahanmuuttajat voivat vahvasti myötävaikuttaa suomalaisten tuotteiden vientiin maahanmuuttajien syntymämaihin. Nykypäivänä huomattava osa Suomeen muuttavista ihmisistä on sotaa käyviltä alueilta. Kun sota loppuu, sinne voi syntyä suuri kulutus- ja rakennustarvikkeiden kysyntä. Maahanmuuttajien kytkemiseksi vientiprosessiin vientikoulutus heille on välttämätöntä.

Maahanmuutto ei ollut koskaan niin isoa kuin se on nyt. Maa, josta lähtee osaavia ihmisiä muihin maihin, kokee aivovuotoa, esimerkiksi Irak, Syyria, Somalia, Afganistan ja moni muu maa jossa on sota käynnissä tai ihmiset kokevat yhteiskunnallisia-poliittisia ja taloudellisia ongelmia. Aivovuoto hidastaa maan taloudellista kehitystä ja pahimmassa tapauksessa runsas aivovuoto voi romahduttaa maan talouden. Lisäksi, runsas aivovuoto voi luoda poliittisen tyhjiön joka voi laukaista sisällissodan tai vaikeuttaa sisällissodan loppumista, esimerkiksi näin on käynyt Somaliassa.

Aivovoitto tarkoittaa, kun osaavia ihmisiä muuttaa maasta toiseen maahan; lähtömaa kokee aivovuotoa ja saapumismaa kokee aivovoittoa. Suomessa asuu nykyään arviolta yli 300 000 ulkomaalaisia yli 100:sta eri maasta – tämä on iso voimavara Suomelle. Maahanmuutto on tehnyt Suomesta monimuotoisen yhteiskunnan. Monimuotoisuus on Suomelle rikkaus. Työpaikoille monimuotoisuus tuo uusia näkemyksiä, kokemuksia ja ratkaisukeinoja – nämä kaikki vaikuttavat tuote-, palvelukehitykseen ja yritysten kansainvälistymiseen. Ilman kansainvälistymistä vienti valtaiset maat eivät onnistu tehokkaasti viemään tuotteita ympäri maailman.

Valtiolla on omia suunnitelmiaan miten maahanmuuttajien osaaminen voidaan integroida Suomen talouteen sekä työelämään että viennin edistämiseen. Suomen talous on palveluvaltainen ja nykyaikaisessa osaamistaloudessa monimuotoisuus on lahja taloudelle, erityisesti palvelualoille. Monimuotoisuutta hyödyntämällä voidaan kehittää parempia palvelumalleja, jotka sopivat hyvin suomalaisille, myös maailmalle.

Euroopan sosiaalirahaston tuella on Tampereen ammattikorkeakoulussa menossa hanke nimeltään TOITA (Talents of Immigrants to Activity), jonka tavoitteena on ottaa maahanmuuttajien osaaminen käyttöön ja tätä kautta vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja yritysten vientitoimintaa.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta Rooman sopimuksesta ja Euroopan sosiaalirahaston perustamisesta. Suomessa sosiaalirahaston hankkeita on tehty jo 20 vuoden ajan. Juhlavuosi alkoi Helsingissä teemalla Investointeja ihmisiin 60 vuotta. Seminaarissa tuli selkeästi esille, että näillä projekteilla on ollut paljon vaikutusta ja arvoa suomalaisen yhteiskunnan kehittymiselle. Vaikka Euroopan unioni on saanut viime aikoina paljon osakseen kritiikkiä ja sen tulevaisuudelle on monia haasteita, Euroopan sosiaalirahaston juhlassa oli positiivinen ja eteenpäin katsova tunnelma.

Marjo Harju
Projektipäällikkö

Shaidul Kazi
Monikulttuurisuusasiantuntija