Uusien tulijoiden osaaminen käyttöön

Monimuotoisuus muuttaa yhteiskuntaa monikulttuuriseksi. Vientivaltaiselle Suomen taloudelle monikulttuurinen työvoima, globaalit yritykset, tuotteet sekä palvelut voivat olla menestyksen lähtökohta. Maahanmuuttajat voivat vahvasti myötävaikuttaa suomalaisten tuotteiden vientiin maahanmuuttajien syntymämaihin. Nykypäivänä huomattava osa

Lue lisää